Introductie

De kerntaken van de faculteit LK zijn onderwijs verstrekken, wetenschappelijk onderzoek verrichten en maatschappelijke dienstbetoon verlenen in het domein van de Bewegings- en Revalidatiewetenschappen. De faculteit staat in voor bachelor- en masterstudies in Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen en Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie. Daarnaast verzorgt de faculteit het Postgraduaat Sportmanagement, de Expert Class in Sportmanagement en start ze in academiejaar 2013-2014 het Postgraduaat Multidisciplinaire arterio-veneuze en lymfatische kinesitherapie. In samenwerking met de faculteit GF is de faculteit betrokken in de master na master in Manuele Therapie. Doordat het onderzoek binnen de faculteit zich zowel binnen de biomedische wetenschappen als binnen de humane wetenschappen situeert, is de faculteit aangesloten bij de Doctoral School of Life Sciences and Medicine en bij de Doctoral School of Human Sciences. 

 

Meer informatie over de kennismakingsdagen kan je via deze link terugvinden.

Voortaan vind je alle onderwijsgerelateerde informatie op de facultaire my.vub pagina

Studeren aan faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie

Start hier!

Profiel

Foundation


Investeert u mee in de VUB?

Klik hier!

VUB alumnus ben je voor het leven

Alumni

Blijf op de hoogte van al het VUB nieuws


Mis geen enkele update!

Schrijf je in

Leraar worden?


Na de master Lichamelijke Opvoeding & Bewegingswetenschappen

Start hier!

Water voor iedereen


Bouw mee aan het zwembad met een missie

Schenk nu!

Evenementen

Kalender
donderdag 30 maart, 16 U

FRANCQUI LEERSTOEL uitgereikt aan Prof. Dr. Maarten van Bottenburg

FRANCQUI STICHTING Stichting van Openbaar Nut...

FRANCQUI STICHTING Stichting van Openbaar Nut...

maandag 17 april, 00 U

Algemeen Frans niveau 1 intensieve opleiding semester 2

(Read this page in English)...

(Read this page in English)...

dinsdag 25 juli, 09 U - 17 U

YO. Brussels Hip-Hop Generations

BOZAR and visit.brussels are bringing a summer full of hip-hop. Originating in the streets of New York in the 1970s, hiphop grew worldwide to become the dominant phenomenon in urban and youth culture. Successive generations of young people in Brussels have been a part of this...

BOZAR and visit.brussels are bringing a summer full of hip-hop. Originating in the streets of New...

dinsdag 15 augustus, 09 U - 17 U

Blijf slapen op kot tijdens de voorbereidingsacitviteiten

Kom je naar een voorbereidingsactiviteit van meerdere dagen en woon je te ver om te pendelen? Blijf dan gewoon overnachten op kot!

Kom je naar een voorbereidingsactiviteit van meerdere dagen en woon je te ver om te pendelen? Bli...

dinsdag 22 augustus, 13 U

Ondersteuning bij voorbereiding voor het Toelatingsexamen Geneeskunde augustus 2017

Slagen op het Toelatingsexamen is geen lachtertje....

Slagen op het Toelatingsexamen is geen lachtertje....

maandag 28 augustus, 09 U - 17 U

Voorbereidingscursus Chemie en Fysica

Sla optimaal de brug tussen het secundair en de universiteit met de Voorbereidingscursus Chemie en Fysica.

Sla optimaal de brug tussen het secundair en de universiteit met de Voorbereidingscursus Chemie ...

Faculteitsbureau

In dit document vindt u bovendien een overzicht van de bestuurslichamen en commissies van onze faculteit en van de universiteit waar onze faculteit een afvaardiging in heeft.

Commissies


Klik hier!

Organigram


Klik hier!

Vakgroepen

  • Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen (BESW)
  • Vakgroep Kinesitherapie, Menselijke Fysiologie en Anatomie (KIMA)

Behaalde doctoraten en masterproeven

Doctoraten

  • Overzicht van doctoraten behaald aan de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie
  • Informatie aangaande het behalen van een doctoraat aan de VUB

Masterproeven

Doctores honoris causa

 

 

 

 

  •  Dr. Steven Blair (1994), prof. dr., University of South Carolina, director Cooper Institute for Aerobics Research

 

  •  Dr. Moshe Solomonow (1997), prof. dr., director bio-engineering department of Orthopaedic Surgery, Medical center of the Louisianna State University of New Orleans

 

  •  Dr. Thomas Reilly (2001), prof. dr., Liverpool John Moores University, director of the Research Institute for Sport and Exercise Sciences

 

  •  Dr. Lindsay Carter (2005), Prof. Em., San Diego State University, Department of Exercise and Nutritional Sciences                                                                                              .

 

Alumniverenigingen

Algemene informatie voor oud-studenten vindt u hier . 

OSLOK: Alumni-vereniging van de Faculteit LK. Naar de eigen webstek

OSLOK staat voor Oud Studenten Lichamelijke Opvoeding en Kine van de Vrije Universiteit Brussel. Deze vereniging tracht de afgestudeerden van de faculteit LK,over de jaren heen, bijeen te brengen. Sinds 2005 tracht ze een werking op te starten met als doelstelling enerzijds een netwerk van afgestudeerden uit te bouwen om zo een betere uitstraling te realiseren van de kwaliteit van de genoten opleiding en anderzijds nieuwe studenten te rekruteren voor de faculteit. Er werd reeds gestart met het updaten van het adressenbestand en er zal vanaf heden ook gezorgd worden dat de band met de faculteit en de huidige studenten na het beëindigen van hun studies niet meer doorgeknipt wordt. 
Er bestaat ook een intense samenwerking met de ‘Ronde Schare’, de vereniging van prosenioren en oudgedienden van de studentenkring Mesacosa. 
De afgestudeerden zullen op een brede waaier van activiteiten uitgenodigd worden, dit om te trachten zo veel mogelijk alumni te bereiken op basis van hun eigen interessesfeer. Zo zal er in de toekomst naast professionele vormings- en informatieavonden, ook een gezellig samenzijn of een sportieve activiteit georganiseerd worden en zal het galabal en de diploma-uitreiking mee opgenomen worden in de aangeboden activiteiten. 
Om dit alles te realiseren en jullie van deze activiteiten optimaal op de hoogte te kunnen brengen, is het van belang dat wij over jouw meest recente gegevens beschikken. 
Wij willen u dan ook vragen om eventjes te tijd te nemen om jouw adresgegevens over te maken via  Loop je nog toevallig een oud LK student tegen het lijf, aarzel dan niet om hem/haar over OSLOK te vertellen! Alle alumni kunnen trouwens via bovenstaand emailadres hun correcte gegevens aan ons bezorgen! Waarvoor dank !

VUB Fellowship

LK Fellows
Faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie
Gebouw L - 2de vedieping
L202
Pleinlaan 2
Brussel
Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus
Pleinlaan 2
Brussel

Contact

[T] 02 629 27 28
faclk@vub.ac.be

Openingsuren

Maandag - Vrijdag
08u30 - 12u00
13u30 - 16u30